Umysł Lidera IWONA MAJEWSKA-OPIEŁKA

Czy świat potrzebuje liderów?

To dzięki determinacji i siły pojedynczych ludzi zrodziły się teorie i prawa wpływające na ludzkie wyobrażenia o rzeczywistości, ukazujące ją i tworzące jej nowy wymiar. Na przestrzeni wieków wybitne jednostki przewodziły do zwycięstwa lub porażki swoich zwolenników, ku chwale lub hańbie, ku dobru i rozwojowi lub w stronę ciemności serca i
Autor: IWONA MAJEWSKA-OPIEŁKA
Liczba str.: 360
ISBN: 978-83-7521-342-3
Wydanie: 1, 2007
cena: 21,90 sprawdź
(wersja PDF, EPUB, MOBI)
Dostępne wersje książki: ebook w pdf ebook w pdf ebook w pdf
umysłu. Nie ma to znaczenia, jak dużą rolę powierzamy siłom społecznym, warunkom naturalnym i „konieczności dziejowej”, musimy przyznać, że każda wzmianka w podręcznikach historii, zarówno dotycząca burzliwych zmian, jak i spokojnych okresów rozwoju – ma swojego bohatera przedstawiany jako lider. Ci bohaterowie – to liderzy, przywódcy, prowadzący swoich zwolenników do celów uznanych za wartościowe, niezależnie od tego, jak ocenia je historia.

Nie każdy kierownik jest liderem.

Często zakłada się, że wszystkie stanowiska kierownicze oraz wymagające współpracy z ludźmi zajmują liderzy. Czasami nawet traktuje się ich,  w taki sposób . Przewodzenie nie jest jednak związane ze stanowiskiem. Tam, gdzie stotnie kierują liderzy, ludzie pracują i działają znacznie lepiej. Prezes doskonałej sieci hotelowej Hyatt Hotels oświadczył, iż 99 procent pracowników chce dobrze pracować. To, jak zachowują się w pracy, w jaki sposób wywiązują się z powierzonych zajęć, zależy od tego, dla kogo pracują. Jego wypowiedź zdają się potwierdzać inne badania, w których około 85 procent pracowników przyznaje, że mogliby pracować znacznie lepiej, mając lepszego szefa. Bez wątpienia umiejętność przewodzenia jest cechą, która odróżnia tych, dla których inni pracują bardzo dobrze, od tych, przy których ludzie nie działają na wysokim poziomie swoich możliwości. Dzięki temu ebookowi, audobookowi lub książki drukowanej rozwiniesz w sobie takie cechy jak:
 • Poczucie własnej wartości
 • Proaktywność
 • Samodzielność
 • Pozytywne myślenie
 • Współzależność
 • Spójność wewnętrzna
 • Poczucie obfitości
 • Umiejętność tworzenia wizji
 • Zdolność i wola ciągłego uczenia się
 • Intuicja

Spis treści

 • WSTĘP
 • CZĘŚĆ PIERWSZA
 • LIDER
 • Sylwetka lidera
 • Funkcje lidera
 • Kształtowanie liderów
 • Cechy lidera
 • Poczucie własnej wartości
 • Proaktywność
 • Samodzielność
 • Pozytywne myślenie
 • Współzależność
 • Spójność wewnętrzna
 • Poczucie obfitości
 • Umiejętność tworzenia wizji
 • Zdolność i wola ciągłego uczenia się
 • Intuicja
 • A co z kompetencjami zawodowymi?
 • Prawa półkula menedżera
 • Różnice w działaniu lewej i prawej półkuli mózgu
 • Inteligencja emocjonalna
 • Początek trzeciego tysiąclecia
 • Potrzeba twórczego myślenia
 • Rozwijanie prawej półkuli
 • Punkty sprawdzające przyswojoną wiedzę i jej praktyczne wykorzystanie
 • KONTEKST LIDERA
 • Czynniki wpływające na ludzi sprawujących funkcje kierownicze
 • Czynniki fizyczne i biologiczne
 • Czynniki psychologiczne
 • Czynniki społeczne i polityczne
 • Punkty sprawdzające przyswojoną wiedzę i jej praktyczne wykorzystanie
 • KIEROWANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM
 • Kierowanie a zarządzanie
 • Nauka kierowania
 • Kierowanie zgodnie z wartościami
 • Kultura przedsiębiorstwa
 • Misja przedsiębiorstwa
 • Tworzenie misji przedsiębiorstwa
 • Błędy racjonalnego zarządzania
 • Czynniki zapewniające sukces przedsiębiorstwa
 • Kultura przedsiębiorstwa w Polsce
 • Zmiany
 • Czynniki powodujące lęk przed zmianami
 • Rola lidera w stymulowaniu zmian
 • Etapy przeprowadzania zmian
 • Praktyka wprowadzania zmian
 • Punkty sprawdzające przyswojoną wiedzę i jej praktyczne wykorzystanie
 • CZĘŚĆ DRUGA
 • CZŁOWIEK I PRACA
 • Od zarządzania naukowego do zarządzania w nowym wieku
 • Zarządzanie naukowe
 • Zarządzanie z udziałem psychologii
 • Proca Hertzberga
 • Teoria X
 • Teoria Y
 • Współczesna wiedza o człowieku i jej wpływ na teorie zarządzania
 • Teoria Z
 • O potrzebie działania w myśl spójnej koncepcji
 • Punkty sprawdzające przyswojoną wiedzę i jej praktyczne wykorzystanie
 • ZNAJOMOŚĆ LUDZI
 • To, co nas łączy
 • Te same potrzeby, różne wartości
 • Skąd się bierze wiedza o ludziach
 • Samopoznanie
 • Studiowanie przedmiotu
 • Słuchanie i obserwowanie
 • Słuchanie empatyczne
 • Jak rozmawiać
 • Pomoc w zdobywaniu wiedzy o ludziach
 • Punkty sprawdzające przyswojoną wiedzę i jej praktyczne wykorzystanie
 • REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
 • Curriculum vitae i wstępna rozmowa
 • Warunki i technika wstępnej rozmowy
 • Punkty sprawdzające przyswojoną wiedzę i jej praktyczne wykorzystanie
 • TWORZENIE WŁAŚCIWEJ ATMOSFERY PRACY
 • Informacja w miejscu pracy
 • Narada – szczególna forma komunikacji
 • Garść wiadomości przydatnych przy przygotowywaniu i prowadzeniu narad
 • Czas trwania
 • Pora dnia
 • Plan
 • Uczestnicy
 • Prowadzenie
 • Najczęstsze przyczyny złej komunikacji
 • Brak odpowiednich fizycznych warunków do skutecznego porozumiewania się
 • Brak potrzeby komunikacji
 • Nastawienie na przekazywanie, a nie na przyjmowanie informacji
 • Przekazywanie sprzecznych informacji
 • Tylko wygrana-wygrana
 • Potrzeba przynależności
 • Poczucie bezpieczeństwa
 • Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana
 • Warunki pracy
 • Motywowanie do pracy i współpracy
 • Poczucie sukcesu
 • Poczucie znaczenia i uznania
 • Praca mająca znaczenie
 • Powierzanie odpowiedzialności
 • Gratyfikacyjna rola pieniędzy
 • Wzbudzanie entuzjazmu
 • Związki zawodowe
 • Punkty sprawdzające przyswojoną wiedzę i jej praktyczne wykorzystanie
 • LIDER W DZIAŁANIU
 • Przesunięcie paradygmatu
 • Nowy stosunek do pracy i działania
 • Pracę trzeba lubić
 • Odmitologizowany Zachód
 • A właśnie, że można
 • Podświadomość – partner w biznesie
 • Świadome wykorzystywanie podświadomości
 • Burza mózgów
 • Wizualizacja
 • Uczenie przyspieszone
 • Rozwijanie intuicji
 • Programowanie siebie i innych
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Nie ile, ale co
 • Ważne czy pilne
 • Życie zawodowe i prywatne
 • Powierzanie pracy innym
 • Praca w kręgu wpływu
 • Całościowa troska o swoje istnienie
 • Tworzenie biologicznych podstaw skutecznego działania
 • Wykorzystywanie potencjału intelektualnego
 • Troska o życie emocjonalne
 • Coś dla duszy
 • Kartka z terminarza
 • Pytania sprawdzające przyswojoną wiedzę i jej praktyczne wykorzystanie
 • ZAKOŃCZENIE
cena: 21,90 złkup (wersja PDF, EPUB, MOBI)