MNEMObiznes Andrzej Bubrowiecki

Ebooki prezentują: “Jak wykorzystać pamięć w biznesie i podnieść zyski swojej firmy?”  Premiera wspaniałego ebooka, którego autorem jest Andrzej Bubrowiecki pod tytułem: “MNEMObiznes”. Jest to pozycja, która odpowiada na pytanie: “Jak wykorzystać pamięć w biznesie i podnieść zyski swojej firmy?”

Publikacja zawiera wiedzę o mechanizmach działania

Autor: ANDRZEJ BUBROWIECKI
Liczba str.: 176
ISBN: 978-83-7701-602-2
Wydanie: I, 2012
cena: 19,90 sprawdź
(wersja PDF, EPUB, MOBI)
Dostępne wersje książki: ebook w pdf ebook w pdf
pamięci w biznesie pod kątem wykorzystania jej w marketingu, reklamie i sprzedaży. Główny temat, na zasadzie logicznych powiązań, pogłębiają zagadnienia związane z psychologia sprzedaży, neuromarketingiem, psychologią percepcji. W odróżnieniu od innych poradników temat „pamięci” nie jest związany z „uczeniem się” w rozumieniu szkolnym czy akademickim, ale w całości dotyczy sfery biznesowej a w szczególności psychologi sprzedaży.

Jakie konkretne korzyści da czytelnikowi przeczytanie tej książki? Do kogo jest skierowana? pamięć w biznesie mnemo biznes autorstwa Andrzeja Bubrowieckiego  
Czytelnik:
 • dowie się jakie są mechanizmy działania pamięci,
 • nauczy się zapamiętywać twarze i nazwiska swoich klientów,
 • otrzyma wiedzę, jakie są prawa psychologiczne zapamiętywania, jak są wykorzystywane w marketingu, reklamie i sprzedaży, oraz w jaki sposób wprowadzić te mechanizmy do własnej działalności biznesowej,
 • pozna matrycę umysłu handlowca,
 • strategie wykorzystującą w sprzedaży wszystkie zmysły oraz sprzedaż angażującą potencjał lewej i prawej półkuli mózgu,
 • nauczy się wykorzystywać w rozmowie handlowej techniki pamięciowe; tak, aby stworzyć w umyśle prawdziwy obraz potrzeb i oczekiwań klienta,
 • dowie się, jak poprowadzić prezentację handlową „godną zapamiętania”,
 • otrzyma przepis na pobudzenie swojej kreatywności sprzedawcy.
Jak to jest, że jedne rzeczy pojawiają się w naszej głowie właściwie instynktownie, gdy tylko o czymś pomyślimy, a w przypadku innych jest po prostu "czarna dziura"? A co, gdyby można było wpłynąć świadomie na ten proces? Także w biznesie? Na te pytania już zostały udzielone odpowiedzi. Z tego ebooka dowiesz się, czego potrzebujesz w swojej firmie czy działalności biznesowej, aby pozostać na zawsze w umysłach swoich Klientów - sprawdź

Spis treści:

 • Wstęp
 • Rozdział 1. Pamięć eksperta
 • Mapy myśli — źródło informacji
 • Jak stworzyć mapę myśli na temat produktu
 • Eksperckie umiejętności
 • Techniki pracy umysłowej
 • Szybkie czytanie
 • Podstawowe techniki pamięciowe
 • Kartoteka Przydatnej Wiedzy (KPW)
 • Inteligencja werbalna
 • Bogata wyobraźnia
 • Rozdział 2. Pamięć dla sukcesu
 • Rozdział 3. Mechanizmy działania pamięci
 • Zapamiętywanie jako proces
 • Kodowanie
 • Przechowywanie
 • Przywoływanie
 • Wnioski
 • Warunkowanie klasyczne
 • Pamięć płci
 • Rozdział 4. Pamiętam cię. Zapamiętywanie twarzy i nazwisk
 • Nastawienie mentalne
 • Koncentracja na osobie
 • Spostrzegawczość
 • Twórcza praca wyobraźni
 • Baza danych klienta
 • Tworzenie mapy myśli — baza danych klienta
 • Rozdział 5. Prawa zapamiętywania w marketingu i sprzedaży
 • Efekt początku i końca
 • Prawo skojarzeń
 • Reguła wyjątkowości
 • Prawo powtórek
 • Zasada aktywności poznawczej
 • Prawo elaboracji
 • Ruch
 • Szczegółowość
 • Obrazy pozytywne
 • Kolory
 • Humor
 • Zmysłowość
 • Liczby
 • Rola emocji w zapamiętywaniu
 • Rozdział 6. Sprzedaż przez lewą i prawą półkulę
 • Lewa półkula
 • Prawa półkula
 • Rozdział 7. Sprzedaż wszystkimi zmysłami
 • Wzrok
 • Słuch
 • Węch
 • Smak
 • Dotyk
 • Typ wizualny
 • Typ audytywny
 • Typ kinestetyczny
 • Rozdział 8. Techniki pamięciowe w rozmowie handlowej i w prezentacjach
 • Rozmowa w stanie alfa
 • Obraz potrzeb klienta
 • Jak narysować mapę potrzeb klienta?
 • Rodzaje pytań w komunikacji z klientem
 • Kompas sprzedaży
 • Zapamiętana prezentacja
 • Podsumowanie. Jak przeprowadzić rozmowę handlową godną zapamiętania
 • Etap pierwszy. Przygotowanie się do rozmowy
 • Etap drugi. Przywitanie się z klientem
 • Etap trzeci. Rozpoczęcie rozmowy
 • Etap czwarty. Rozpoznanie potrzeb
 • Etap piąty. Prezentacja rozwiązania
 • Etap szósty. Zamknięcie sprzedaży
 • Strategia 3 A
 • Rozdział 9. Prezentacja w formie wystąpienia
 • Przygotowanie
 • Wygląd
 • Mowa ciała
 • Ton głosu
 • Użycie multimediów
 • Rozdział 10. Metafora w marketingu
 • Równowaga
 • Przemiana
 • Podróż
 • Natura
 • Więź
 • Rozdział 11. Marketing narracyjny
 • Rozdział 12. Kreatywny sprzedawca
 • Wybrane metody twórczego myślenia
 • Burza myśli
 • Kreatywny przewodnik
 • Słowo na zakończenie
cena: 19,90 złkup (wersja PDF)