Ebooki informatyka

Duży wybór książek z dziedzin: ebooki informatyka, grafika komputerowa i fotografia cyfrowa, bazy danych, serwery itp. Tutaj w księgarni można zapoznać się z ofertą Wydawnictwa Helion. Wydawca ten jest dostawcą  informatyki w najlepszym wydaniu. Lider na rynku literatury informatycznej.

Eksploracja danych

Autor: Tadeusz Morzy

Rozwój oraz upowszechnienie rozwiązań technologicznych służących gromadzeniu informacji sprawiły, że we wszystkich obszarach działalności człowieka mamy do czynienia z przechowywaniem i przetwarzaniem danych. Zazwyczaj są one wykorzystywane jedynie w bieżącej działalności instytucji je gromadzących; ...

74.59 zł (-14.41zł)
kup teraz

Analiza danych w naukach ścisłych i technice

Autor: Andrzej Zięba

Analiza danych w naukach ścisłych i technice jest nowoczesnym podręcznikiem mającym na celu przedstawienie czytelnikowi aktualnych tendencji i zaleceń, a także nowych metod analizy danych. Zastosowane przez autora stopniowanie trudności czyni go przydatnym na różnych poziomach zawodowego zaawansowania. Książka ...

45.26 zł (-8.74zł)
kup teraz

Obiektowe bazy danych

Autor: Lausen Georg, Vossen Gottfried

Oto podręcznik, w którym położono nacisk na podstawowe cechy związane z modelem danych i językiem dostępu do obiektowych baz danych. Wyjaśniono problemy, jakie należy rozwiązać, aby zintegrować programowanie obiektowe z bazami danych. Omówiono metodę ścisłego opisywania struktury i zachowania ...

31.62 zł (-8.38zł)
kup teraz

ECUK. Bazy danych

Autor: Kopertowska Mirosława

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jest świadectwem potwierdzającym, że jego posiadacz zdobył umiejętności w zakresie obsługi komputera i programów użytkowych. Pełny certyfikat składa się z siedmiu modułów tematycznych, z których każdy potwierdzany jest egzaminem. Książka stanowi ...

8.30 zł (-1.60zł)
kup teraz

Zrozumieć DB2. Nauka na przykładach ...

Autor: Chong Raul F., Liu Clara, Qi Sylvia F., Snow D...

Baza danych IBM DB2 Universal Database dla systemów Linuks, UNIX i Windows jest elastyczną skalowalną, efektywną z punktu widzenia kosztów i łatwą do używania bazą danych dla przedsiębiorstw. Nie ma książki, która by łatwiej i w formule krok po kroku przedstawiała DB2, niż prezentowany podręcznik. ...

41.07 zł (-7.93zł)
kup teraz

Bazy danych. Poziom zaawansowany

Autor: Kopertowska Mirosława, Sikorski Witold

Książka jest kontynuacją serii Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych w zakresie dotyczącym modułu Bazy danych i obejmuje poziom zaawansowany. Treści tu zawarte stanowią podstawę do rozwiązania testów zorientowanych na sprawdzenie praktycznych umiejętności z dziedziny pracy z bazami danych. ...

7.83 zł (-2.07zł)
kup teraz

ECDL Moduł 5. Bazy danych

Autor: Kopertowska-Tomczak Mirosława

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (European Computer Driving Licence - ECDL) potwierdza zdobycie umiejętności w zakresie obsługi komputera i programów użytkowych po odbyciu międzynarodowego systemu szkoleń. W Polsce licencji na szkolenia udziela Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI), ono także ...

25.06 zł (-4.84zł)
kup teraz

Analiza danych z programem R

Autor: Biecek Przemysław

Książka powstała po to, by ułatwić osobom zainteresowanym, tak o wykształceniu ścisłym, przyrodniczym, jak i medycznym, poznanie modeli liniowych i nabycie umiejętności poprawnego ich stosowania przy wykorzystaniu narzędzia wspierającego - programu R - darmowego pakietu, o olbrzymich ...

41.07 zł (-7.93zł)
kup teraz

Odkrywanie wiedzy z danych

Autor: Larose Daniel T.

Odkrywanie wiedzy z danych to podręcznik, a zarazem przewodnik umożliwiający Czytelnikowi: zapoznanie się z modelami i technikami odkrywania ukrytych, cennych informacji dogłębne zrozumienie, jak działają algorytmy eksploracji danych doświadczenie wykonywania w rzeczywistości eksploracji danych na dużych ...

47.92 zł (-11.98zł)
kup teraz

Visual FoxPro 9 programowanie

Autor: Tor Andrzej

Czytelnik otrzymuje dostęp do pełnych kodów aplikacji omawianych w publikacji: - zarządzanie zapisem oraz analizą odbytych kursów w jednostce szkoleniowej - tworzenie interaktywnych testów oraz ich archiwizacja, konwersja bazy na plik HTML - aplikacja pozwalająca na modelowanie równań ...

39.43 zł (-6.57zł)
kup teraz