Darmowy ebook Wprowadzenie do inwestycji w akcje

Wprowadzenie do inwestycji w akcje, rozpocznij inwestycje na parkiecie.

Darmowy ebook, który możesz pobrać, jest gotowym przewodnikiem po świecie inwestycji w papiery wartościowe (akcje). Oto argumenty, które zmotywowały autora tego ebooka, Wiktora Moskalewicza, do pogłębiania wiedzy poświęconej inwestycjom w akcje. Inwestycja w akcje, ma przewagę nad innymi sposobami pozyskania pasywnego dochodu czy prowadzeniem biznesu. Główne zalety to:

  • możliwość praktycznie natychmiastowego wycofania się z inwestycji, czyli wyjścia z rynku,
    w przypadku np. nieruchomości może być to nie możliwe, gdyż nabywca może się szybko nie znaleźć lub będziemy zmuszeni sprzedać naszą nieruchomość po niższej cenie, aby odzyskać wkład kapitałowy;
  • zdolność do precyzyjnego określania ryzyka inwestycji – możemy za pomocą zleceń maklerskich
    z góry określić maksymalne ryzyko, jakie jesteśmy w stanie zaakceptować, inwestując w akcje;
  • wygoda i niskie koszty prowadzenia portfela inwestycyjnego – naszymi inwestycjami możemy zarządzać we własnym domu za pomocą internetu lub telefonu. Eliminuje to dodatkowe koszta
    i oszczędza czas. Opłaty związane z handlem akcjami są stosunkowo niskie w stosunku do możliwości osiągnięcia zysku;
  • możliwość inwestycji prawie dowolnych sum – ze względu na ogromny wolumen obrotu nagiełdzie można osiągnąć zyski praktycznie bez ograniczeń kapitału, jakim się dysponuje.

sprawdź

Ponadto akcje charakteryzują się dość prostymi zasadami obrotu i historycznie okazały się najefektywniejszymi aktywami przynoszącymi najwyższe stopy zwrotu w porównaniu z obligacjami.